Health Disclaimer

Vraag steeds het advies van jouw arts of gekwalificeerde gezondheidsadviseur voor het aanvangen of veranderen van een oefenprogramma of het veranderen van een levensgewoonte. Dit is bijzonder belangrijk bij overgewicht, zwangerschap, borstvoeding, indien je regelmatig medicatie neemt of last hebt van een medische aandoening. Stel het laten maken van een diagnose of het inwinnen van eender welk medisch advies of verkrijgen van eender welk medische behandeling niet uit gebaseerd op de informatie die je vindt op deze site of aan de hand van wat hier aangeboden wordt. Deze site heeft niet als bedoeling medisch advies te versgrekken noch medische diagnoses te stellen. Het aanbod op deze site zou niet kunnen afgestemd zijn op jouw specifieke energieniveau, gezondheid of fitness niveau. Als je bezorgd bent dat eender welke oefening op deze site of eender wat hier aangeboden wordt niet goed is voor jou, doe dit dan niet tenzij je eerst medisch advies bij je arts hebt ingewonnen. Het aanbod op deze site kan intense beoefening met zich brengen. Zorg ervoor dat je deze oefeningen doet in een goed verlichte en verluchte ruimte die vrij is van obstakels en draag gepaste comfortabele kledij die je bewegingen niet hinderen. Stop met oefenen of contacteer je arts indien je je bij het oefenen duizelig, zwak, slap, licht in je hoofd of oncomfortabel voelt. Tijdens het oefenen ben je op jezelf aangewezen om goed voor jezelf te zorgen. Je bent zelf verantwoordelijk om te oefenen binnen de grenzen van jouw mogelijkheden en voor het organiseren van de juiste begeleiding en advies waar dat nodig is. Jezelf nooit forceren noch overbelasten.

Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je ten volle begrijpt dat het doen van oefeningen een fysieke belasting inhoudt, en dat zo’n activiteit risico’s met zich brengt zowel op fysiek als mentaal-emotioneel vlak.  Je begrijpt dat het jouw eigen verantwoordelijkheid is om te oordelen over je eigen fysieke en mentaal-emotionele geschiktheid voor dergelijke activiteiten. Het is jouw verantwoordelijkheid dat je tijdens het volgen van lessen (zowel online als offline) en activiteiten van PhysioYoga Bart Denys, je je grenzen niet overschrijdt, en dat je het juiste gepaste niveau voor jouw kunnen en mogelijkheden kiest, rekening houdend met mogelijks aanwezige mentale en fysieke situaties of beperkingen die je hebt.  Je begrijpt dat deze website van tijd tot tijd bepaalde fysieke aanpassingen en het gebruik van bepaald materiaal kan voorstellen en dat het jouw eigen verantwoordelijkheid is om te bepalen of de voorgestelde aanpassingen of materiaal geschikt is voor jouw niveau en voor jouw fysieke en mentale conditie.

De makers, eigenaars en distributeurs van deze site en de hierop beschikbare materialen zijn niet verantwoordelijk voor welke kwetsuren of schade dan ook die je zou kunnen oplopen door gebruik te maken van deze website of de hierop beschikbare materialen. Door op deze site te blijven en/of toegang te verkrijgen en/of het hierop terug te vinden materiaal te gebruiken, ga je ermee akkoord dat je deze instructies en gezondheidsvoorschriften hebt gelezen, begrepen en goedgekeurd.

Neem op eigen risico deel aan wat op de PhysioYoga Bart Denys site voorgesteld of gestreamd wordt.