Wettelijke Informatie

Kinesitherapeut Bart Denys

NIEUW ADRES
Varenslaan 23
8200 St-Andries Brugge
0479 27 94 03

BE 0864.690.563

toezichthoudende autoriteit:
Cel Federale gezondheidsinspectie
West-Vlaanderen
FAC Kamgebouw
Koning Albert I laan 1/5 bus 1
8200 Brugge